nervous system

nervous system
nervų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Informacinių organizmo ryšių su aplinka visuma, susidaranti iš neuronų (nervinių ląstelių). Skiriamos dvi nervų sistemos: periferinė ir centrinė. Periferinė yra įcentrinė (aferentinė) ir išcentrinė (eferentinė). Centrinę sistemą sudaro somatinė sistema (valdanti ryšius su aplinka) ir vegetacinė (valdanti vidaus organų funkcijas). Somatinėje sistemoje ypatingas reguliacinis vaidmuo tenka galvos ir nugaros smegenims, vegetacinėje – simpatiniam ir parasimpatiniam posistemiui. Šių sistemų funkcionavimą sieja galvos smegenys (žievė ir požievis). Vaikui augant, laipsniškai vystosi, stiprėja ir nervų sistema, ypač galvos smegenų žievės veikla, lemianti įsisavinimo ir išmokimo gebėjimus. Anot I. Pavlovo, įsisavinimas ir išmokimas vyksta susidarant naujiems nerviniams ryšiams galvos smegenų I ir II signalinėse sistemose. atitikmenys: angl. nervous system vok. Nervensystem rus. нервная система

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • Nervous system — Nervous Nerv ous (n[ e]rv [u^]s), a. [L. nervosus sinewy, vigorous: cf. F. nerveux. See {Nerve}.] 1. Possessing nerve; sinewy; strong; vigorous. Nervous arms. Pope. [1913 Webster] 2. Possessing or manifesting vigor of mind; characterized by… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • nervous system — nervous systems N COUNT Your nervous system consists of all the nerves in your body together with your brain and spinal cord …   English dictionary

 • nervous system — n. all the nerve cells and nervous tissues in an organism, including, in the vertebrates, the brain, spinal cord, ganglia, nerves, and nerve centers: it coordinates and controls responses to stimuli and conditions behavior and consciousness …   English World dictionary

 • nervous system — nervous .system n your nerves, brain, and ↑spinal cord, with which your body feels pain, heat etc and your movements are controlled …   Dictionary of contemporary English

 • nervous system — ► NOUN ▪ the network of nerve cells and fibres which transmits nerve impulses between parts of the body …   English terms dictionary

 • Nervous system — Nerve redirects here. For other uses, see Nerve (disambiguation). This article is about the nervous system. For parts of the nervous system commonly called nerves, see Peripheral nerve. Nervous system The Human N …   Wikipedia

 • nervous system — Anat., Zool. 1. the system of nerves and nerve centers in an animal or human, including the brain, spinal cord, nerves, and ganglia. 2. a particular part of this system. Cf. autonomic nervous system, central nervous system, peripheral nervous… …   Universalium

 • Nervous system — The nervous system is the body tissue that records and distributes information in the body using electrical and chemical transmission. It has two parts. The "central" nervous system is comprised of the brain and spinal cord. The… …   Medical dictionary

 • nervous system — noun the sensory and control apparatus consisting of a network of nerve cells (Freq. 2) • Syn: ↑systema nervosum • Hypernyms: ↑system • Hyponyms: ↑sympathetic nervous system, ↑parasympathetic nervous system …   Useful english dictionary

 • nervous system — /ˈnɜvəs sɪstəm/ (say nervuhs sistuhm) noun the system of nerves and nerve centres in an animal, comprising two major parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. See central nervous system, peripheral nervous system,… …  

 • nervous system — the vast network of cells specialized to carry information (in the form of nerve impulses) to and from all parts of the body in order to bring about bodily activity. The brain and spinal cord together form the central nervous system; the… …   The new mediacal dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”